Πρόληψη


Πρόληψη

Το A-Team Λάρισα ασχολήτε και με την Πρόληψη για την εμπορία ανθρώπων και σε συνεργασία με την A21 Greece διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την εμπορία ανθρώπων σε ανοιχτούς χώρους και με διάφορες ενημερωτικές και διασκεδαστικές δράσεις πρόληψης.