Ενημέρωση


Ενημέρωση

Το A-Team Larisa όργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για την εμπορία ανθρώπων. Σε συνεργασία με την ομάδα της A21, είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε το κοινό για θέμα της εμπορίας ανθρώπων και θέλουμε να ενημερώσουμε όσο περισσότερους μπορούμε. 

Πιστεύουμε πως όσοι περισσότεροι γνωρίζουν για το θέμα τόσο μεγαλύτερη αλλαγή μπορεί να γίνει. Η A21, συμμετέχει σε διοργανώσεις TED σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να ενημερώσει περισσότερο με ιστορίες πρώην θυμάτων. 

Η ομάδα μας διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για την εμπορία ανθρώπων με έναν πολύ ωραίο και διαδραστικό τρόπο. Πιστεύουμε πως με την κατάλληλη ενημέρωση μπορεί το κοινό να φέρει την αλλαγή.