Είδη Εμπορίας


Εξαναγκαστική Εργασία

Ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπο αιχμαλωσία με ελάχιστη ή μηδενική αμοιβή.

Σεξουαλική Εκμετάλλευση

Ο εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή και ο εκφοβισμός ενός ανθρώπου για να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες επι πληρωμή.

Εργασία για Αποπληρωμή Χρέους

Ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου σε εργασία με χαμηλο μισθό για την αποπληρωμή υπερβολικά μεγάλου χρέους.

Καταναγκαστική Οικιακή Εργασία

Εξαναγκασμός ενός ατόμου να εργάζεται και να ζεί στο ίδιο μέρος, έναντι μικρή ή και μηδενικής αμοιβής.

Παιδιά Στρατιώτες

Εξαναγκασμός ενός παιδιού να συμμετέχει στις ένοπλες δυνάμεις.